AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi:

  • A. Gắn NST
  • B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các TB con
  • C. Tâm động của NST bám và trượt về các cực của TB
  • D. Xảy ra quá trình tự nhân đôi của NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA