AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả của lần phân bào I trong giảm phân, từ 1 tế bào tạo ra:

  • A. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST kép
  • B. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST đơn
  • C. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST kép
  • D. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST đơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>