AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mỗi tế bào sinh trứng sau giảm phân tạo nên:   

  • A. 4 trứng(n)
  • B. 2 trứng(n) và 2 thể định hướng(n)
  • C. 1 trứng(n) và 3 thể định hướng(n)
  • D. 3 trứng(n) và 1 thể định hướng(n)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>