AMBIENT
 • Câu hỏi:

  NST tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc để:

  • A. Tạo sự cân bằng lực kéo ở 2 đầu TB của thoi vô sắc
  • B. Dễ quan sát và đếm được số lượng NST của loài
  • C. Dễ tách nhau khi phân li
  • D. Sắp xếp thứ tự NST trước khi phân li

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>