• Câu hỏi:

  Xét 7 tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50% số tế bào con trải qua giảm phân. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125%. Số hợp tử được hình thành bằng bao nhiêu?

  • A. 28
  • B. 14
  • C. 42
  • D. 56

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 
  ∑ tinh trùng sinh ra = 
  ⇒ Số tinh trùng thụ tinh 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC