• Câu hỏi:

  Ở một loài có bộ NST 2n = 20. Một nhóm tế bào nguyên phân cùng một số lần, ở lần cuối cùng đếm được 320 NST đang xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo. Số lượng tế bào ban đầu là bao nhiêu biết số lượng tế bào ban đầu gấp 4 lần số đợt nguyên phân:

  • A. 16
  • B. 6
  • C. 8
  • D. 10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2n = 20
  Gọi a số tb ban đầu tham gia NP
  Gọi x số đợt NP
  ⇒ a = 4x
  Số NST của đợt NP cuối cùng
  20.a.2x−1=320⇔a=16/2x−1⇔4x=16/2x−1⇔x=2⇒a=8

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC