• Câu hỏi:

  Gà có 2n = 78. Ở kỳ trung gian, số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào là:

  • A. 78 nhiễm sắc thể đơn 
  • B. 78 nhiễm sắc thể kép 
  • C. 156 nhiễm sắc thể đơn 
  • D. 156 nhiễm sắc thể kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở kì trung gian, NST giãn xoắn tối đa và về trạng thái đơn. Nên khi nói về kì trung gian mà đề bài không nhắc đến bắt đầu tham gia vào quá trình nguyên phân hay giảm phân, do đó chúng ta cho rằng đó là 78 NST đơn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC