YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở loài giao phối, Bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ là khác nhau của loài là nhờ:

  • A. Quá trình giảm phân.
  • B. Quá trình nguyên phân.
  • C. Quá trình thụ tinh.  
  • D. Cả A, B và C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bộ NST của loài đặc trưng được duy trì qua các thế hệ thì phải nhờ 3 quá trình: Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh. Cả 3 quá trình kết hợp sẽ duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22246

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA