• Câu hỏi:

  Một tế bào có bộ NST 2n = 14 đang thực hiện quá trình giảm phân, ở kì cuối I số NST trong mỗi tế bào con là:

  • A. 7 NST kép.
  • B. 7 NST đơn.
  • C. 14 NST kép.
  • D. 14 NST đơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở kì cuối I,1 tế bào mẹ tách thành 2 tế bào con, có số lượng NST giảm đi một nửa và ở trạng thái kép
  ⇒ tế bào mẹ ban đầu: 2n = 14 ⇒ tế bào con 2n = 7 (kép)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC