YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một loài có bộ NST được ký hiệu AaBBDDXY. Giao phối bình thường cho bao nhiêu loại giao tử?

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 8
  • D. 10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  AaBBDDXY
  Aa → A, a

  BB → B

  DD → D

  XY → X; Y

  2×1×1×2=4

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22274

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA