• Câu hỏi:

  Một loài có bộ NST được ký hiệu AaBBDDXY. Giao phối bình thường cho bao nhiêu loại giao tử?

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 8
  • D. 10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  AaBBDDXY
  Aa → A, a

  BB → B

  DD → D

  XY → X; Y

  2×1×1×2=4

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC