• Câu hỏi:

  Ở người cá thể đực có bộ NST giới tính được kí hiệu là:

  • A. XX
  • B. XY
  • C. XO
  • D. YO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở người cá thể đực có bộ NST giới tính được kí hiệu là XY

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC