YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong kỳ giữa, nhiễm sắc thể có đặc điểm:

  • A. Ở trạng thái kép bắt đầu có co xoắn 
  • B. Ở trạng thái đơn bắt đầu có co xoắn 
  • C. Ở trạng thái kép có xoắn cực đại
  • D. Ở trạng thái đơn có xoắn cực đại 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong kỳ giữa, nhiễm sắc thể ở trạng thái kép có xoắn cực đại 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22261

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA