• Câu hỏi:

  Trong kỳ giữa, nhiễm sắc thể có đặc điểm:

  • A. Ở trạng thái kép bắt đầu có co xoắn 
  • B. Ở trạng thái đơn bắt đầu có co xoắn 
  • C. Ở trạng thái kép có xoắn cực đại
  • D. Ở trạng thái đơn có xoắn cực đại 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong kỳ giữa, nhiễm sắc thể ở trạng thái kép có xoắn cực đại 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC