• Câu hỏi:

  Quá trình giảm phân xảy ra ở:

  • A. Tế bào sinh dục. 
  • B. Tế bào sinh dưỡng.
  • C. Hợp tử.
  • D. Giao tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quá trình nguyên phân vừa xảy ra ở tế bào sinh dục và ở tế bào sinh dưỡng. Còn quá trình giảm phân thì chỉ có thể xảy ra ở tế bào sinh dục

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC