YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?

  • A. Pha G1 
  • B. Pha S
  • C. Pha G2
  • D. Pha G1 và pha G2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kì trung gian có pha G1,  pha S và G2. Ở pha S, NST tự nhân đôi.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA