YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể: 

  • A. Là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi. 
  • B. Là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào. 
  • C. Là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân. 
  • D. Có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22272

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON