• Câu hỏi:

  Mức cấu trúc xoắn của NST có chiều ngang 30nm là:

  • A. Sợi ADN. 
  • B. Sợi cơ bản. 
  • C. Sợi nhiễm sắc.    
  • D. Cấu trúc siêu xoắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mức cấu trúc xoắn của NST có chiều ngang 30nm là sợi nhiễm sắc

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC