YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mức cấu trúc xoắn của NST có chiều ngang 30nm là:

  • A. Sợi ADN. 
  • B. Sợi cơ bản. 
  • C. Sợi nhiễm sắc.    
  • D. Cấu trúc siêu xoắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mức cấu trúc xoắn của NST có chiều ngang 30nm là sợi nhiễm sắc

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22254

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA