YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi quan sát một tế bào ruồi giấm nguyên phân một số lần, ở kì sau của lần nguyên phân cuối cùng người ta đếm được có 256 NST. Số lần nguyên phân của tế bào là:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2n = 8 (n = 4)
  Kỳ sau: 4n (đơn)
  2(x - 1).4n = 256 ⇔ x - 1 = 4 ⇔ x = 5

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22268

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA