YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một loài có 2n = 24, kì sau nguyên phân có số NST là:

  • A. 24 đơn
  • B. 24 kép
  • C. 48 đơn
  • D. 48 kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2n = 24
  Pha S của kì trung gian, 24 NST tạo ra 24 NST kép.
  Kì giữa của quá trình nguyên phân, 24 NST kép này xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo
  Kì sau, 24 NST kép này tách đôi ra thành 48 NST đơn và đang di chuyển vào hai cực tế bào

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA