• Câu hỏi:

  Số NST trong tế bào ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là:

  • A. 2n NST đơn. 
  • B. 2n NST kép.
  • C. 4n NST đơn.
  • D. 4n NST kép.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kì sau của quá trình nguyên phân NST ở trạng thái đơn, nhưng đơn gấp đôi ⇒ 4n NST đơn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC