YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số NST trong tế bào ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là:

  • A. 2n NST đơn. 
  • B. 2n NST kép.
  • C. 4n NST đơn.
  • D. 4n NST kép.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kì sau của quá trình nguyên phân NST ở trạng thái đơn, nhưng đơn gấp đôi ⇒ 4n NST đơn

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22257

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA