YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong giảm phân I, NST kép tồn tại ở: 

  • A. Kì trung gian.
  • B. Kì đầu.
  • C. Kì sau.
  • D. Tất cả các kì.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở trong giảm phân I, NST kép tồn tại ở các kì: Kì trung gian, kì đầu, kì sau

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON