• Câu hỏi:

  Có 3 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng nguyên phân liên tiếp 3 đợt, số tế bào con tạo thành là:

  • A. 8
  • B. 12
  • C. 24
  • D. 48

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số tế bào con được tạo thành: 23 × 3 = 24

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC