YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histôn đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này KHÔNG thể phát hiện ở tế bào:

  • A. Tảo lục.
  • B. Vi khuẩn
  • C. Ruồi giấm.     
  • D. Sinh vật nhân thực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADN kết hợp với protein histôn tạo ra cấu trúc cromantit (NST).
  Trong 4 đối tượng ở câu hỏi thì vi khuẩn là đối tượng nhân sơ chưa có cấu trúc vật chất di truyền là NST ⇒ cấu trúc không thể phát hiện ở tế bào vi khuẩn.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22245

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA