YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Viết số thập phân 0,2(19) dưới dạng phân số tối giản.

  • A.  \(\frac{{217}}{{990}}\)
  • B.  \(\frac{{17}}{{990}}\)
  • C.  \(\frac{{23}}{{990}}\)
  • D.  \(\frac{{41}}{{990}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(0,2(19) = \frac{{2,(19)}}{{10}} = \frac{{2 + 0,(19)}}{{10}} = \frac{2}{{10}} + \frac{{0,(19)}}{{10}} = \frac{2}{{10}} + \frac{1}{{10}} \cdot 19.0,(01) = \frac{2}{{10}} + \frac{{19}}{{10}} \cdot \frac{1}{{99}} = \frac{2}{{10}} + \frac{{19}}{{990}} = \frac{{198 + 19}}{{990}} = \frac{{217}}{{990}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301586

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF