YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính \(\frac{{11}}{6} - \frac{2}{9} - \frac{9}{{18}} \) ta được:

  • A.  \(\frac{{7}}{9}\)
  • B.  \(\frac{{1}}{9}\)
  • C.  \(\frac{{11}}{9}\)
  • D.  \(\frac{{10}}{9}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(\frac{{11}}{6} - \frac{2}{9} - \frac{9}{{18}} = \frac{{33}}{{18}} - \frac{4}{{18}} - \frac{9}{{18}} = \frac{{20}}{{18}} = \frac{{10}}{9}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301582

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF