YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x biết: \(\left( {{x^2} - 4} \right).\left( {3{x^2} - 9} \right) = 0\)

  • A.  \( \pm \sqrt 2 ; \pm \sqrt 3 \)
  • B.  \(\pm 3; \pm \sqrt 2 \)
  • C.  \(\pm 2; \pm \sqrt 3 \)
  • D.  \( \pm 2; \pm 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l} \left( {{x^2} - 4} \right).\left( {3{x^2} - 9} \right) = 0\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} {x^2} - 4 = 0\\ {x^2} - 3 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} {x^2} = 4\\ {x^2} = 3 \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \pm 2\\ x = \pm \sqrt 3 \end{array} \right. \end{array}\)

  Vậy các giá trị x là: \(\pm 2; \pm \sqrt 3 \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF