YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đường trung trực của một đoạn thẳng là

  • A. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó
  • B. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó
  • C. Đường thẳng cắt đoạn thẳng đó
  • D. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm đoạn thẳng đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301578

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF