YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính \(\frac{1}{2} - \left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{2}} \right) \) ta được:

  • A. 1
  • B.  \(- \frac{7}{3}\)
  • C.  \(- \frac{1}{3}\)
  • D.  \(- \frac{11}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có

  \(\frac{1}{2} - \left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \left( {\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} \right) - \frac{1}{3} = - \frac{1}{3}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON