YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   \(\text{Cho hình vẽ sau. Biết AB//CD,} \widehat {DHE}=70^o . \text{Tính } \widehat {AGH}.\)

  • A.  \(110^0\)
  • B.  \(70^0\)
  • C.  \(90^0\)
  • D.  \(100^0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   \(\begin{aligned} &\widehat {CHG} = \widehat {DHE}\text{( hai góc đối đỉnh)}\\ & \Rightarrow \widehat {CHG} = {70^o}\\ &\text{Ta có: }\left\{ \begin{array}{l} AB//CD\\ \widehat {AGH}\text{ và }\widehat {CHG}\text{ nằm ở vị trí trong cùng phía } \end{array} \right.\\ & \Rightarrow \widehat {AGH} + \widehat {CHG} = {108^o}\\ & \Rightarrow \widehat {AGH} + {70^o} = {108^o}\\ & \Rightarrow \widehat {AGH} = {180^o} - {70^o} = {110^0}. \end{aligned} \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301607

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF