YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x để số hữu tỉ \(\frac{3}{x}\) là số nguyên.

  • A.  \( x \in \left\{ { - 3; - 1;1;3} \right\}\)
  • B.  \( x \in \left\{ {1;3} \right\}\)
  • C.  \( x \in \left\{ {3} \right\}\)
  • D.  \( x \in \left\{ { 1;2;3} \right\}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số hữu tỉ là số nguyên khi

  \(\begin{array}{l} x \in Ư\left( 3 \right)\\ \Rightarrow x \in \left\{ { - 3; - 1;1;3} \right\} \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON