YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời sai. Cho hình vẽ bên, biết \(\widehat {O_3}=30^o\) ta có 

  • A.  \(\begin{array}{*{20}{l}} {\widehat {{O_3}} = \widehat {{O_1}} = {{30}^\circ }} \end{array}\)
  • B.  \({\widehat {{O_1}} = \widehat {{O_2}} = {{30}^\circ }}\)
  • C.  \({\widehat {{O_5}} = {{150}^\circ }}\)
  • D.  \({\widehat {{O_5}} = \widehat {{O_4}} = {{150}^\circ }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  D sai vì \(\widehat{O_{5}};\widehat{O_{4}}\) là hai góc không bằng nhau.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON