YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai góc xOy và góc x'Oy' đối đỉnh và góc xOy = 900.  Chọn câu đúng nhất.

  • A. xx′⊥yy′ nếu Ox và Ox′ là hai tia đối nhau
  • B. xy′⊥x′y nếu Ox và Oy′ là hai tia đối nhau
  • C. Cả A, B đều đúng
  • D. Cả A, B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu Ox và Ox′ là hai tia đối nhau thì xx′⊥yy′.

  Nếu Ox và Oy′ là hai tia đối nhau thì xy′⊥x′y.

  Vậy cả A, B đều đúng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON