YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

  • A. Hai góc trong cùng phía bằng nhau
  • B. Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng 1200
  • C. Hai góc đồng vị bằng nhau 
  • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu đường thẳng c  cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: hai góc đồng vị bằng nhau

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301595

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON