YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Làm tròn số 63,582 đến chữ số thập phân thứ hai ta được:

  • A. 63,58
  • B. 63,583
  • C. 63,59
  • D. 63,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   \(63,582 \approx 63,58 \text{(Vì chữ số thập phân thứ hai là 8, số đầu tiên bỏ đi là 2<5)}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF