YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \( A = \sqrt {x + 2} + \frac{3}{{11}}\) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

  • A.  \(- \frac{3}{{11}}\)
  • B.  \( \frac{3}{{11}}\)
  • C.  \(- \frac{2}{{11}}\)
  • D.  \( \frac{2}{{11}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì \( \sqrt {x + 2} \ge 0\) với mọi x nên \( \sqrt {x + 2} + \frac{3}{{11}} \ge \frac{3}{{11}}\) với mọi x.

  Suy ra \( A \ge \frac{3}{{11}}\)

  Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là \( \frac{3}{{11}}\) khi và chỉ khi x+2=0 hay x=−2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301602

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF