YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x biết \(\left( {\frac{{2x}}{3} - 3} \right):( - 10) = \frac{2}{5}\)

  • A.  \(x = - \frac{11}{2}\)
  • B.  \(x = - \frac{3}{2}\)
  • C.  x=1
  • D.  \(x = - \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   \(\begin{aligned} &\left( {\frac{{2x}}{3} - 3} \right):( - 10) = \frac{2}{5}\\ &\frac{{2x}}{3} - 3 = \frac{2}{5}.\left( { - 10} \right)\\ &\frac{{2x}}{3} - 3 = - 4\\ &\frac{2}{3}x = - 4 + 3\\ &\frac{2}{3}x = - 1\\ &x = - \frac{3}{2} \end{aligned}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301574

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF