YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x biết \(\frac{{x + 12}}{7} = \frac{1}{2}\)

  • A. x=-1
  • B.  \(x = - \frac{{5}}{2}\)
  • C.  \(x = - \frac{{17}}{2}\)
  • D.  \(x = - \frac{{1}}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   \(\begin{aligned}&\frac{{x + 12}}{7} = \frac{1}{2}\\ &2.\left( {x + 12} \right) = 7\\ &x + 12 = \frac{7}{2}\\ &x = \frac{7}{2} - 12\\ &x = - \frac{{17}}{2}\end{aligned} \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF