YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x biết \((8,8x - 50):0,4 = 51\) 

   

  • A. x=3
  • B. x=-2
  • C. x=11
  • D. x=8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   \(\begin{aligned} &(8,8x - 50):0,4 = 51\\ &\left( {\frac{{44}}{5}x - 50} \right):\frac{2}{5} = 51\\ &\left( {\frac{{44}}{5}x - 50} \right).\frac{5}{2} = 51\\ &\frac{{44}}{5}x.\frac{5}{2} - 50.\frac{5}{2} = 51\\ &22x - 125 = 51\\ &22x = 51 + 125\\ &22x = 176\\ &x = 176:22\\ &x = 8 \end{aligned}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301576

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF