YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết \({\left( { - 4.{x^3}} \right)^3}\) bằng với:

  • A.  \( - 12.{x^9}\)
  • B.  \( - 64.{x^9}\)
  • C.  \(64.{x^9}\)
  • D.  \(64.{x^6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \({\left( { - 4.{x^3}} \right)^3} = - {\left( {4.{x^3}} \right)^3} = - {4^3}.{\left( {{x^3}} \right)^3} = - 64.{x^9}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301571

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON