YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Làm tròn số 14,45 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được:

  • A. 14,5
  • B. 14,4
  • C. 14,55
  • D. 14,45

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   \(14,45 \approx 14,5 \text{(Vì chữ số thập phân thứ nhất là 4, số đầu tiên bỏ đi là 5=5)}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301599

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF