YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính \(\left| {\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{4}} \right| \) ta được:

  • A.  \( \frac{11}{2}\)
  • B.  \( \frac{7}{2}\)
  • C.  \( \frac{5}{8}\)
  • D.  \( \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có

  \(\left| {\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{4}} \right| = \left| {\frac{2}{4}} \right| = \left| {\frac{1}{2}} \right| = \frac{1}{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301588

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF