YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính số đo x, y trên hình vẽ dưới đây biết \(\frac{x}{y}=\frac{13}{5}\)

  • A.  \( 60^{\circ} ; 120^{\circ}\)
  • B.  \(40^{\circ} ; 140^{\circ}\)
  • C.  \(70^{\circ} ; 110^{\circ}\)
  • D.  \(\begin{array}{llll} 130^{\circ} ; 50^{\circ} \end{array}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì \(\widehat {xMQ} + \widehat {MQy} = {60^0} + {120^\circ } = {180^\circ }\) mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía nên AM// DQ .

  \(\begin{aligned} &\text { Suy ra } x+y=180^{\circ} \Rightarrow x=180-y \text { . }\\ &\text { Theo đề bài ta có: } \frac{x}{y}=\frac{13}{5} \Rightarrow\left\{\begin{array}{l} x=13.180:(13+5)=130^{\circ} \\ y=5.180:(13+5)=50^{\circ} \end{array}\right. \end{aligned}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON