YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết: \( \frac{x}{{ - 15}} = \frac{{ - 60}}{x}\)

  • A. -30;30
  • B. -20;20
  • C. -10;10
  • D. -40;40

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   \(\begin{array}{l} \frac{x}{{ - 15}} = \frac{{ - 60}}{x} \Rightarrow x.x = \left( { - 15} \right).\left( { - 60} \right) \Rightarrow {x^2} = 900\\ \Rightarrow {x^2} = {30^2} \to \left[ \begin{array}{l} x = 30\\ x = - 30 \end{array} \right. \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON