YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính \(0,25 - \frac{7}{4} + \frac{{11}}{3}\) ta được: 

  • A.  \( \frac{{13}}{6}\)
  • B.  \( \frac{{11}}{6}\)
  • C.  \( \frac{{5}}{6}\)
  • D.  \( \frac{{7}}{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(0,25 - \frac{7}{4} + \frac{{11}}{3} = \frac{1}{4} - \frac{7}{4} + \frac{{11}}{3} = \frac{3}{{12}} - \frac{{21}}{{12}} + \frac{{44}}{{12}} = \frac{{3 - 21 + 44}}{{12}} = \frac{{26}}{{12}} = \frac{{13}}{6}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301584

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON