YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì

  • A. Vuông góc với nhau
  • B. Song song với nhau
  • C. Đối nhau
  • D. Trùng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử \(\widehat {AOD}\) và \(\widehat {DOB}\) là hai góc kề bù, OE là phân giác \(\widehat {DOB}\) và OF là phân giác \(\widehat {DOA}\)

  Ta có \( \widehat {AOD} + \widehat {BOD} = {180^ \circ }\) (tính chất hai góc kề bù)

  Vì OE là phân giác \( \widehat {DOB}\) nên \( \widehat {BOE} = \widehat {EOD} = \frac{{\widehat {DOB}}}{2}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( 1 \right)\)

  Vì OF là phân giác \(\widehat {DOA}\) nên \( \widehat {AOF} = \widehat {DOF} = \frac{{\widehat {AOD}}}{2}{\mkern 1mu} \left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) suy ra \( \widehat {DOF} + \widehat {DOE} = \frac{{\widehat {DOA}}}{2} + \frac{{\widehat {DOB}}}{2} = \frac{{\widehat {DOA} + \widehat {DOB}}}{2} = \frac{{{{180}^ \circ }}}{2} = {90^ \circ }\)

  Hay \( \widehat {EOF} = {90^ \circ } \Rightarrow OE \bot OF\) . Vậy hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301577

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF