YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Viết các số thập phân 0,5(1) dưới dạng phân số tối giản.

  • A.  \(\frac{{19}}{{45}}\)
  • B.  \(\frac{{11}}{{45}}\)
  • C.  \(\frac{{8}}{{45}}\)
  • D.  \(\frac{{23}}{{45}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có

  \(0,5(1) = \frac{{5,(1)}}{{10}} = \frac{{5 + 0,(1)}}{{10}} = \frac{5}{{10}} + \frac{{0,(1)}}{{10}} = \frac{5}{{10}} + \frac{1}{{10}}.0,(1) \)

  \(= \frac{5}{{10}} + \frac{1}{{10}} \cdot \frac{1}{9} = \frac{5}{{10}} + \frac{1}{{90}} = \frac{{45 + 1}}{{90}} = \frac{{46}}{{90}} = \frac{{23}}{{45}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF