YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của \( - {\left( { - 20} \right)^2}\) là:

  • A. 200
  • B. -40
  • C. -400
  • D. 400

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \( - {\left( { - 20} \right)^2} = - {20^2} = - 400\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301572

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON