YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính \(\frac{{ - 12}}{7} + \frac{9}{{14}} - 2\) ta được:

  • A. 1
  • B.  \( \frac{{ - 43}}{{14}}\)
  • C.  \( \frac{{ - 11}}{{14}}\)
  • D.  \( \frac{{ - 13}}{{14}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có

  \(\frac{{ - 12}}{7} + \frac{9}{{14}} - 2 = \frac{{ - 24}}{{14}} + \frac{9}{{14}} - \frac{{28}}{{14}} = \frac{{ - 43}}{{14}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 301583

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF