YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các phân số sau đây, phân số nào không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

  • A.  \(\frac{{11}}{{55}} \)
  • B.  \(\frac{{50}}{{55}} \)
  • C.  \(\frac{{55}}{{50}} \)
  • D.  \(\frac{{33}}{{55}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   \(\frac{{50}}{{55}} = \frac{{10}}{{11}}\text{ có mẫu số là }11\text{, ta có 11 là ước nguyên tố khác 2 và 5. Do đó } \frac{{50}}{{55}}\text{ không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. } \)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301585

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON