AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm tập hợp tất cả các tham số \(m\) sao cho phương trình \({4^{{x^2} - 2x + 1}} - m{.2^{{x^2} - 2x + 2}} + 3m - 2 = 0\) có bốn nghiệm phân biệt.

  • A. \(\left( { - \infty ;1} \right)\).
  • B. \(\left( { - \infty ;1} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)\).
  • C. \(\left[ {2; + \infty } \right)\).
  • D. \(\left( {2; + \infty } \right)\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt \(t = {2^{{{(x - 1)}^2}}}{\rm{  }}\left( {t \ge 1} \right)\)

  Phương trình có dạng: \({t^2} - 2mt + 3m - 2 = 0\left( * \right)\)

  Phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt

  \( \Leftrightarrow \) phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1

  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{m^2} - 3m + 2 > 0\\{x_{1,2}} = m \pm \sqrt {{m^2} - 3m + 2}  > 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{m^2} - 3m + 2 > 0\\\sqrt {{m^2} - 3m + 2}  < m - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{m^2} - 3m + 2 > 0\\m - 1 \ge 0\\{m^2} - 3m + 2 < {m^2} - 2m + 1\end{array} \right. \Leftrightarrow m > 2\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>