AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bất phương trình \({2.5^{x + 2}} + {5.2^{x + 2}} \le 133.\sqrt {{{10}^x}} \) có tập nghiệm là \(S = \left[ {a;b} \right]\) thì \(b - 2a\) bằng:

  • A. 6
  • B. 10
  • C. 12
  • D. 16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \({2.5^{x + 2}} + {5.2^{x + 2}} \le 133.\sqrt {{{10}^x}}  \Leftrightarrow {50.5^x} + {20.2^x} \le 133\sqrt {{{10}^x}} \) chia hai vế bất phương trình cho \({5^x}\) ta được : \(50 + \frac{{{{20.2}^x}}}{{{5^x}}} \le \frac{{133\sqrt {{{10}^x}} }}{{{5^x}}} \Leftrightarrow 50 + 20.{\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} \le 133.{\left( {\sqrt {\frac{2}{5}} } \right)^x}\) (1)

  Đặt \(t = {\left( {\sqrt {\frac{2}{5}} } \right)^x},(t \ge 0)\) phương trình (1) trở thành: \(20{t^2} - 133t + 50 \le 0 \Leftrightarrow \frac{2}{5} \le t \le \frac{{25}}{4}\)

  Khi đó ta có: \(\frac{2}{5} \le {\left( {\sqrt {\frac{2}{5}} } \right)^x} \le \frac{{25}}{4} \Leftrightarrow {\left( {\frac{2}{5}} \right)^2} \le {\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} \le {\left( {\frac{2}{5}} \right)^{ - 4}} \Leftrightarrow  - 4 \le x \le 2\) nên \(a =  - 4,b = 2\)

  Vậy \(b - 2a = 10\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>